Sadnice belog bagrema

Sadnice belog bagrema

Sadnice Belog bagrema

Stablo belog bagrema može da naraste do 25 m, a debljina mu može biti do 50 cm. Kora je tamnosmeđa i izbrazdana. Izdanci su dugi i šiboliki, crvenosmeđi, glatki i sjajni i ravnomerno rebrasti. Na njima su parovi spiralno raspoređenih trouglastih trnova, koji su krupni, jaki i zašiljeni. Između dva trna nalaze se pupoljci koji su na taj način skriveni. Krošnja je prozračna, okruglog ili duguljastog oblika.
List je dug 10-30 cm. Bagrem spada u uskolisne biljke.
Cvetovi u grupama od 15 do 20 formiraju viseće grozdaste cvasti duge do 20 cm. Lepo mirišu i medonosni su. Cveta od aprila (ukoliko je toplije vreme) do maja ili juna. Plod je spljoštena i gola mahuna tamnosmeđe boje.

Scroll